Ramón Bach

– Psicòleg (col. 7662) Especialista en rehabilitació psicosocial.
– Educador Social.
– Terapeuta Gestalt
– Membre psicoterapeuta, reconegut com a membre didacta i membre supervisor de l’AETG.
– Formació a PNL.
– Formació en Teràpia Corporal Sistema de Centres dEnergia.
– Psicoterapeuta reconegut per la FEAP.