“El món canvia quan dos es miren i es reconeixen…”

Octavio Paz

Guadalupe Llorens Gomez Iriondo

– Terapeuta Gestalt, membre titular de l’AETG.
– Terapeuta Gestalt infantil i adolescents.
– Terapeuta sistèmica i constel·lacions familiars.
– Formada en psicoteràpia del desenvolupament somàtic a l’institut de Nova York amb Ruella Frank.
– Llicenciada en dret, Postgrau en mediació de conflictes.
– Membre de la comissió de recerca de l‟AETG.
– Tutora de grups de formació de terapeutes Gestalt a Escola Gestalt de Catalunya Barcelona ia Escola Gestalt de Catalunya Girona.
– Coordinadora i didacta de làrea dintroducció a la Gestalt, grups de teràpia i creixement personal a Espailúdic Escola Gestalt de Catalunya.
– En formació en psicopatologia gestàltica a l’Institut Internazionale di Psicopatologia i Psicoteràpia della Gestalt, a Torino, Itàlia, amb Gianni Francesetti.
– En formació en psicopatologia gestàltica amb Carmen Vázquez, Margueritta Spagnuolo, Gianni Francesetti, al centre de teràpia i psicologia CTP, a Madrid.